AFHÆNGIGHEDSSKABENDE MEDICIN

Nye retningslinjer for udskrivelse af afhængighedsskabende medicin:

Sundhedsstyrelsen har pr. 1/10 2017 indskærpet, at al afhængighedsskabende medicin kun må udskrives ved personligt fremmøde i klinikken.