Peter Vognsgaard (f. 1965)
Speciallæge i almen medicin

  • Læge fra Odense Universitet 1992
  • Speciallæge i Almen Medicin 1997
  • Praktiserende læge 2001

Medlem af:

  • Den almindelige danske Lægeforening
  • Praktiserende Lægers Organisation
  • Dansk selskab for Almen Medicin

Overenskomst med sygesikringen: Ja